Tag: mối xâm nhập

Những nơi trong nhà hay bị mối xâm nhập

Những nơi trong nhà hay bị mối xâm nhập

Công ty diệt mối mách bạn những nơi trong nhà hay bị mối xâm nhập

Khúc gỗ mục là miếng mồi ngon cho mối

Phân ấu trùng trong tủ gỗ

Thân cây bị mục

Những nơi trong nhà hay bị mối xâm nhập

Những nơi trong nhà hay bị mối xâm nhập

Nền nhà ẩm thấp dễ biến thành tổ của mối

Những tường gỗ trạm khắc cũng là nơi mối tìm kiếm thức ăn

Hộp giấy hay nhãn mác của chai lọ

Lan can gỗ, hành lang gỗ cũng dễ bị mối xông

Xà nhà bằng gỗ cũng là điểm quan tâm của mối

Sách báo cũ là nguồn thức ăn ngon miệng của mối

Khe nứt trên tường nhà là nơi mối làm chỗ khai thác nguồn lương thực của chúng

Bê tông ẩm cũng là điều kiện để mối xâm nhập

Gốc cây chưa đào hết

Chỗ để gỗ

Khúc gỗ mục

Cột gỗ trong nhà