Tag: mối chúa

Phương pháp gây chết lan truyền diệt mối chúa

Phương pháp gây chết lan truyền diệt mối chúa

Phương pháp diệt mối chúa là phương pháp nhờ mối thợ gây dịch bệnh cho mối chúa đã được công ty TNHH TV TM DV nghiên cứu và sử dụng nhiều năm. Đây là phương pháp diệt mối có hiệu quả cao nhất trong các phương pháp diệt mối.

Phương pháp gây chết lan truyền diệt mối chúa

Phương pháp gây chết lan truyền diệt mối chúa

Phương pháp gây chết lan truyền diệt mối chúa

Mối chúa giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cá thể của một đàn mối. Diệt được mối chúa trong tổ mối là đã phá hủy được tổ mối đó chính là phương pháp diệt mối tận gốc, diệt gọn tổ mối. Phương pháp diệt mối chúa của công ty TNHH TV TM DV là phương pháp “gây chết lan truyền”, gây bệnh cho đàn mối.

Phương pháp diệt mối chúa là phương pháp nhờ mối thợ gây dịch bệnh cho mối chúa đã được công ty TNHH TV TM DV nghiên cứu và sử dụng nhiều năm. Đây là phương pháp diệt mối có hiệu quả cao nhất trong các phương pháp diệt mối.

Phương pháp diệt mối chúa – cỗ máy đẻ trứng của đàn mối

Bạn có biết chỉ một mình mối chúa có chức năng sinh sản trong đàn mối?

Làm thế nào để diệt được mối chúa mà không cần đào bới tổ mối ở một vị trí nào đó mà có thể bạn chưa biết?

Phương pháp diệt mối chúa ngày nay có phải là phương pháp cổ truyền không?

Tại sao phương pháp diệt mối chúa bắt buộc lại phải gây dịch bệnh cho đàn mối?

Phương pháp diệt mối chúa mà Công ty TNHH tư vấn thương mại dịch vụ đã áp dụng nhiều năm nay là một phương pháp diệt mối mới, phương pháp diệt mối tận tổ. Phương pháp diệt mối chúa của Công ty là phương pháp diệt mối sinh học. Công ty TNHH TV TM DV đã sử dụng là Phương pháp diệt mối chúa hiệu quả nhất với nấm sinh học PMC 90

Vì sao phải diệt mối chúa?

Có phải vì mối chúa là cỗ máy sinh sản của đàn mối?

Làm thế nào để diệt được mối chúa khi chúng ta biết mối chúa không có chân và không di chuyển được như các cá thể mối trong đàn mối? Chính vì vậy muốn diệt mối chúa phải diệt nó tại tổ của nó.

Phải nắm được đặc điểm, tập quán của loài mối đặc điểm của mối chúa mới tìm ra phương pháp diệt mối chúa hiệu quả.

Phương pháp diệt mối chúa bằng cách khoan nền

Bạn không thể tìm mối chúa để bắt hoặc để giết? Nhưng bạn sẽ có nhiều cách diệt mối chúa:

Diệt tổ mối là diệt được mối chúa mà có nhiều cách để diệt mối chúa:

Khoan khoanh vùng trên nền đất và bơm thuốc cô lập tổ mối mối chúa và cả đàn mối sẽ chết.

Dùng mối thợ truyền bệnh cho mối chúa để tiêu diêt mối chúa và tổ mối.

Tùy theo từng hoàn cảnh mà sử dụng cách diệt mối chúa?

Nhà bạn ở trung cư tầng 15 bạn không thể khoan nền để cô lập và tiêu diệt tổ mối? khi ấy cách diệt mối chúa bằng phương pháp đặt hộp nhử mối sẽ giúp bạn diệt được con mối chúa trong đàn mối đang phá nhà bạn nó đang trú ngụ trong tổ của nó ở nền đất tầng 1 tòa nhà của bạn.

Tìm hiểu mối chúa

Tìm hiểu mối chúa

Nghiên cứu cho thấy mối con được sinh ra theo cách cũ giữa mối chúa sơ cấp hay mối chúa thứ cấp với mối vua hầu hết đều là thợ hoặc lính ở cả hai giới.

Tìm hiểu mối chúa

Tìm hiểu mối chúa

Mối chúa bắt đầu cuộc đời của mình như một con cái giống, với những chiếc cánh. Cùng với nhiều con cái khác và những con đực có cánh, nó bay ra khỏi tổ, nơi nó đã sinh ra. Đó là sự chia đàn. Nó hạ cánh ở một nơi nào đó, hai cánh bị mất đi và kết đôi với một con đực. Như vậy, chúng đã tạo ra được một tập đoàn mới. Sau lần cặp đôi và đẻ trứng đầu tiên, mối chúa chỉ đẻ 5 – 25 trứng, tùy theo loài. Sức sinh sản này tăng dần theo tuổi. Trong 1 tổ mối, có thể có nhiều mối chúa nên sức sinh sản của 1 đàn mối cực kỳ lớn. Một số loài có khả năng duy trì tuổi thọ của đàn tới gần 100 năm.

Mối chúa có thể sinh sản theo cả hai hình thức hữu tính và vô tính.

Những con mối được sinh sản vô tính hếu hết đều sẽ trở thành kẻ nối nghiệp – gọi là “mối chúa thứ cấp” – sống trong tổ mối và giao phối với mối đực. Dòng mối con vô tính được sinh ra với số lượng lớn này không mang những nguy cơ bẩm sinh bởi mối chúa thứ cấp không có chứa gen nào giống với mối vua.

Nghiên cứu cho thấy mối con được sinh ra theo cách cũ giữa mối chúa sơ cấp hay mối chúa thứ cấp với mối vua hầu hết đều là thợ hoặc lính ở cả hai giới.

Loài mối Reticulitermes speratus sống dưới đất được nghiên cứu là côn trùng gây thiệt hại kinh tế lớn.

Tổ mối thường được thiết lập và duy trì bởi một mối vua và một mối chúa. Trong số các tổ này, mối chúa sơ cấp không có mặt nhưng lại có rất nhiều mối chúa thứ cấp. Ngược lại, hầu hết mối vua đều có ở tổ. Mối vua sống thọ hơn mối chúa sơ cấp, do đó cần thiết phải có những kẻ nối dõi mối chúa giống về mặt di truyền để cai trị tổ mối.

Phân tích di truyền của tổ mối cho thấy mối chúa thứ cấp có gen giống với mối chúa sơ cấp nhưng không giống bộ gen của mối vua, điều này cho thấy có sự tồn tại của sinh sản vô tính. Cùng lúc đó, mối thợ và mối lính dù là đực hay cái đều mang gen của cả mối chúa và mối vua, nghĩa là chúng được sinh sản hữu tính.

Theo nghiên cứu bằng cách tìm hiểu các loài mối khác có hai hệ thống giao phối. Di truyền học đứng đằng sau sinh sản có thể mang lại các phương pháp ngăn cản sinh sản ở một số vị trí nhất định trong tổ mối – ví dụ như ở loài mối chúa có hai cách sinh sản – hoặc mang lại những biện pháp loại bỏ những chức năng gen của những cá thể đảm nhận các vị trí đó.