Có nhiều cách để diệt mối hiệu quả

Có nhiều cách để diệt mối hiệu quả

Mối làm tổ ngoài đất là loại côn trùng vỏ mềm, sống từng tổ đoàn hằng chụt nghìn con, có mối chúa như Ong, Kiến.

Có nhiều cách để diệt mối hiệu quả

Có nhiều cách để diệt mối hiệu quả

Mối ăn gổ là loại côn trùng vỏ cứng, còn gọi là mối mọt, sống lẻ tẻ đụt khoét gổ xây nhà, bàn ghế tủ vườn, Đôi khi biết đươc khi nhìn thấy bụi gổ là phân mọt ở lổ hang vào Không có chúa tôi, chỉ có đực cái

– Mối làm tổ ngoài đất là loại côn trùng vỏ mềm, sống từng tổ đoàn hằng chụt nghìn con, có mối chúa như Ong, Kiến.

Có nhiều cách hiệu quả để diệt mối như sử dụng thuốc diệt mối, đặt hộp nhử mối, nhưng điều quan trọng cuối cùng là phải bắt được con mối chúa.